Oceanology

 

Общи сведения за Черно море

Най-дълбоката точка на Черно море е 2244м, а общата му площ е 424 000 км².

Чрез протока Босфор то е свързано със Средиземно море. Босфор е от 9000 години единствената връзка към Средиземно море. Широчината на протока е между 0.76 и 3.6 км. На най-плиткото си място той е дълбок едва 32 м.

Живот в Черно море има само в горните му водни слоеве, защото под 150 м дълбочина водата е бедна на кислород и се характеризира с голяма концентрация на сероводород. Черно море има много по-оскъден растителен и животински свят в сравнение със Средиземно море. Например в Черно море могат да се намерят около 200 вида риба, което е много по-малко в сравнение със Средиземно море, където има повече от 650 видове риби.

Фигура 1: Батиметрия на Черно море с резолюция 2 минути от глобалния релефен модел на земната повърхност ETOPO2 [1]. Графиката е направена с Generic Mapping Tools (GMT).


През 1982 година един нов животински вид довежда Черно море до екологична катастрофа. Този непознат до тогава у нас вид, медузата Mnemiopsis leidyi, е бил пренесен най-вероятно чрез баластната вода на корабите. Размерът на тази медуза е само около 10 см и на пръв поглед изглежда безобидна. Тъй като в Черно море медузата няма естествени врагове, тя се е размножила много бързо, което довело до това, че нейната популация изяжда планктона, който е основната храна на много видове риби и е особено важен за младите подрастващи риби. Освен това Mnemiopsis leidyi се храни също и с хайвера и ларвите на рибите. В резултат на всичко това рибните запаси спадат рязко и рибарството замира.

Решението на този проблем се оказал един друг, също така нов за Черно море вид - медузата Beroe ovata. Основната храна на този нов вид медуза е Mnemiopsis leidyi, което берзо довело до драстично редуциране на популацията на нашественика.


Фигура 2: Злият нашественик Mnemiopsis leidyi (ляво) и нашественикът спасител Beroe ovata (дясно).


Това са командите на GMT, с които е генерирана Фигура 1:

#!/bin/bash


# surface creates the surface file for the bathymetry

surface blacksea_687.xyz -R26/43/40/48 -I2m -Gship.nc -V


# makecpt creates color table for the image

makecpt -Cglobe -T-4000/4000/50 > topo.cpt

#makecpt -Crainbow -T-4000/5000/200 > topo.cpt


grdgradient ship.nc -Nt1 -A45 -Gblack_sea.grd


#plot color bathymetry image

grdimage ship.nc -Iblack_sea.grd -JM8i -B2 -Ctopo.cpt -V -K > topo.ps


psmask -R26/43/40/48 -I2m blacksea_687.xyz -JM8i -B2 -O -K -V >> topo.ps


# grdcontour adds the contour lines of the bathymetry

grdcontour ship.nc -JM8i -O -K -C500 -A1000 >> topo.ps


# pscoast adds the coatal lines

pscoast -R26/43/40/48 -JM8i -B -W1.0p -Di -Ia -O -V -K >> topo.ps


# psscale adds the colorbar

psscale -D4i/7i/6i/0.25ih -Ctopo.cpt -B1000:[m]: -O >> topo.ps

References

1. ETOPO2v2 Global Gridded 2-minute Database, National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Dept. of Commerce, http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/etopo2.html.